Behagelig inneklima – året rundt

Norske vintre byr ofte på svært vekslende temperaturer, og særlig i overgangene mellom årstidene kan det være vanskelig å holde en jevn innetemperatur.

Løsningen er en luft-luft varmepumpe fra Toshiba, som automatisk tilpasser varmeeffekten – ikke bare på de kaldeste dagene, men også når behovet er mindre. Ny teknologi fra Toshiba sikrer full komfort med minimalt energiforbruk og har en dokumentert positiv effekt på inneklimaet, sommer som vinter.

Varmepumpe som luftrenser
Dårlig inneklima kan påvirke helsen. Vanlig inneluft inneholder store mengder partikler, for eksempel pollen, støv og bakterier. Det er nettopp mengden av partikler som avgjør hvor sunt inneklimaet er og tradisjonell lufting gjennom åpne vinduer og dører kan gjøre dette verre.

Toshiba og Nibe varmepumper luft/vann eller vann/vann
NIBE og kWsmart varmepumper for bolig og næring har gode løsninger både for nye og eksisterende bygg med vannbåren varme. De gir lave energiutgifter fra første dag i nybygg og reduserer energiutgiftene ved rehabilitering og oppgradering av eldre oppvarmingssystemer.

Bergvarmepumpe eller luft/vann varmepumpe
Om man skal velge NIBE bergvarmepumpe eller kWsmart luft/vann varmepumpe avhenger av flere faktorer. Noen av disse er: Energibehovet, størrelsen på boligen, om det er kjølebehov, vanntemperatur på anlegget og lignende.

Våre sertifiserte forhandlere vil i samarbeid med dere finne den ideelle løsningen for akkurat din bolig eller ditt næringsbygg. NIBE og kWsmart varmepumper reduserer energiforbruket til oppvarming og til produksjon av varmt tappevann betydelig.

Du kan halvere energiutgiftene
Normalt beregnes en fordeling av energiforbruk med 60 % til oppvarming, 20 % til varmtvann og 20 % til annet forbruk. NIBE og kWsmart kan redusere energiforbruket til varmtvann og oppvarming. Det betyr at vi kan redusere av 80 % av boligens totale energiforbruk. Våre varmepumper vil normalt med enkelhet mer enn halvere ditt totale energiforbruk. Faktiske besparelser i de enkelte tilfeller avhenger av lokale temperaturforhold, byggets oppbygging, størrelse og forbruksmønster.

Hvor mye du sparer er avhengig av strømpris og ditt eget strømforbruk. Mange TOSHIBA-eiere har halvert strømforbruket de har til oppvarming, og enkelte har sågar spart enda mer.Det dreier seg om mange tusen kroner, år etter år.

logoer_3