Sikkerhetsavtale for bolig og landbruk

Nordby Elektriske AS har godkjenning for å foreta forebyggende kontroller i din bolig, villa eller driftsbygning (landbruk) etter bestemte retningslinjer.

Gjensidige Nor:
Kontrollen utløser rabatt på din forsikring hos Gjensidige Nor etter at påviste feil er utbedret. I tillegg blir din bolig/eiendom sikrere mot brann og berøringsfare.

Ta kontakt for flere opplysninger på telefon: 900 87 900

logoer_3